O projektu

Firma Baťa byla založena roku 1894, stala se největším československým výrobcem obuvi, od roku 1919 pronikala do Evropy, Ameriky, Asie, ve třicátých letech byla přítomna v desítkách zemí světa na čtyřech kontinentech. Také dnes působí v globálním měřítku.
Zakladatel Tomáš Baťa (1876–1932) si získal věhlas jako podnikatel, a budil velkou pozornost také jako tvůrce svébytného sociálního programu. Živé jsou také stopy jeho činnosti ve vzdělávání, zdravotnictví, veřejné správě, architektuře. Jeho jméno nese Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Portál Baťův svět sestavili a spravují pracovníci této univerzity – Informačního centra Baťa a univerzitní knihovny. Cílem je přehledně a stručně přiblížit působení firmy Baťa na pěti světových kontinentech — v devadesáti zemích světa. Baťovské podnikání se zde sleduje od založení firmy v roce 1894 až — pokud to získané informace dovolují — do současnosti. Předkládané informace se opírají o archivní dokumenty, odbornou literaturu, publicistiku a tisk.

Mapy jednotlivých zemích dostupné v detailu konkrétní země jsou použity ze serveru FreeVectorMaps.com.