Švýcarsko

Na švýcarském trhu se boty ze Zlína prodávaly od roku 1926 a podnikání Tomáše Bati se v zemi rychleji rozvíjelo od založení vlastní sesterské společnosti v prosinci 1929. Nejprve se rozšířila síť prodejen a v roce 1932 přibyla výroba obuvi v továrně v Möhlinu. Ve 30. letech se podnikání rozvětvilo v dalších směrech: finanční a kapitálové operace (Leader), výroba punčoch (Argo), velkoobchod (Kotva). Podnikání v zemi se úspěšně rozvíjelo i po druhé světové válce, počet zaměstnanců dosáhl vrcholu v 60. letech. V 90. letech byla ukončena výroba.

 • v roce 1926 se na švýcarský trh dostaly boty importované z Baťovy továrny ve Zlíně
 • v prosinci 1929 založil Tomáš Baťa ve Švýcarsku společnost Bata Schuh Aktiengesellschaft Curych; v obchodním rejstříku kantonu Curych byla registrována dne 12. 12. 1929
 • koncem roku 1929 byly otevřeny první Baťovy prodejny – Basilej, Bern; v následujícím roce se otevíraly prodejny – Curych, Ženeva, Biel, St. Gallen, Winterthur, Schaffhausen; dále pak v roce 1931 byly otevřeny prodejny – Lausanne, Thun Fribourg, Baden, Aarau, Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Curych II; v roce 1932 přibyly prodejny – Neuchatel, Curych III, Basilej II, Möhlin; celkem bylo v zemi v letech 1929–1932 otevřeno 20 prodejen
 • dne 5. 2. 1931 zřídil Tomáš Baťa společnost Leader A. G. Sv. Mořic; působila pro financování a řízení Baťových společností v cizích zemích
 • v září 1931 firma Bata Schuh A. G. zakoupila pozemky ve výměře 24 ha v Möhlinu pro budoucí výstavbu továrny (prodej 81 parcel s rozlohou 24 ha vyjednávala pro Baťu společnost Industriewerke Möhlin AG)
 • v dubnu 1932 byl položen základní kámen k výstavbě továrny v Möhlinu, v květnu bylo získáno stavební povolení; v červnu byla dokončena jednoduchá přízemní hala; kolem 20. června bylo sem ze Zlína přivezeno strojní vybavení pro novou továrnu a vzápětí namontováno
 • v dubnu 1932 zástupci 14 obcí v okolí Möhlinu podpořili žádost, aby úřady povolily působení zlínských instruktorů v nové továrně; povolovací řízení pokračovalo v červnu; v následujících měsících 25 zlínských instruktorů pomáhalo při zavádění výroby – zapracování zaměstnanců, atd.; jejich povolení k ročnímu pobytu bylo vymezeno do 1. 5. 1933
 • v polovině srpna 1932 se v nové tovární hale v Möhlinu zahájila výroba s prvními 30 zaměstnanci (kožená obuv); na přelomu září a října zde pracovalo 60-80 zaměstnanců a v únoru 1933 to bylo již 200 dělníků
 • v listopadu 1932 odcestovalo za vzděláním do Zlína skupinka prvních švýcarských chlapců do Baťovy učňovské školy (Baťova škola práce)
 • v letech 1933–1934 byla vystavěna druhá přízemní hala na výrobu gumové obuvi
 • do poloviny roku 1934 byla vystavěna třetí přízemní hala; k továrnímu areálu v červnu 1934 náležely tři výrobní objekty – kožená obuv, gumová obuv, sklad
 • výstavba výrobního areálu a poté také obytné zóny se uskutečňovala podle projektů stavebního oddělení firmy Baťa ve Zlíně (mezi architekty stavebního oddělení firmy Baťa se na plánech pro Möhlin zřejmě podílel Antonín Vítek, případně další architekti)
 • v březnu 1933 podala firma žádost o povolení výstavby obytných domů; v témže roce byly vystavěny první tři rodinné domky jako základ budoucí obytné čtvrti
 • v dubnu 1934 byla zahájena výstavba velké tříetážové budovy určené původně pro gumárenskou výrobu; kritikům Baťova podnikání se podařilo výstavbu budovy přerušit, takže byla dokončena až v roce 1935; místo původního určení budova sloužila správním oddělením a skladům
 • v polovině 30. let začaly vycházet firemní noviny Anzeiger
 • v roce 1935 společnost Bata Schuh A. G. přenesla své sídlo z Curychu do Möhlinu
 • v březnu 1936 bylo získáno stavební povolení pro druhou tříetážovou budovu, která byla dostavěna v následujícím roce a podle povolení ze srpna 1937 v ní mohla být zahájena výroba sportovní gumové obuvi
 • v roce 1936 v obytné čtvrti přibylo sedm nových rodinných domků a dvě ubytovny pro svobodné zaměstnance podle projektů stavebního oddělení firmy Baťa ve Zlíně
 • od roku 1936 vyráběla ve Švýcarsku punčochy společnost Argo A. G. (v prosinci 1945 v ní pracovalo 77 zaměstnanců), která náležela k baťovským podnikům
 • v roce 1939 firma Baťa prodávala ve Švýcarsku své výrobky v síti 23 vlastních prodejen
Počet zaměstnanců firmy Baťa ve Švýcarsku ve 30. letech
ROK TOVÁRNA PRODEJNY CELKEM
1932 160
1934 320 200 520
1940 392 199 591
 • dne 24. 10. 1940 byla zřízena Bündner Schuhfounds Stiftung Sv. Mořic
 • dne 11. 7. 1941 byla registrována v obchodním rejstříku kantonu Curych sesterská společnost Kotva A. G. Curych
 • v letech 1941–1945 se obytná čtvrť rozšířila o 9 nových rodinných domků; zdejší výstavbu projektoval od roku 1942 Hannibal Naef; dominantou společenského života se zde stala novostavba Klubovního domu z let 1948–1949 podle Naefova projektu
 • v letech 1949–1960 k výrobním objektům přibyly tři přízemní haly a také čtyři obytné domy
 • v roce 1959 patřilo k firemní obchodní síti v zemi 30 prodejen obuvi
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro území Švýcarska evidovány společnosti:
  • Bata Schuh A.G. (Switzerland)
  • Leader A.G. (Switzerland)
  • B.S.F. Stiftung (Switzerland)
  • Kargan A.G. (Switzerland)
  • Incosa A.G. (Switzerland)
  • Aiglon Sport S.A. (Switzerland)
  • Strumpfabrik Argo A.G. (Switzerland)
  • The Swiss Partnership of Dr. Charles Jucker and Dr. Hans Berger (Switzerland)
  • Kotva Export-Import A.G. (Switzerland)
Počet zaměstnanců firmy Baťa ve Švýcarsku v 50.–80. letech
ROK TOVÁRNA PRODEJNY CELKEM
1953 650 350 1 000
1963 750
1980 350
1990 125
 • v roce 1989 byla v továrně v Möhlinu ukončena výroba kožené obuvi a následujícího roku skončila výroba gumové obuvi, v roce 1990 byla továrna se 125 zaměstnanci uzavřena; do roku 2005 udržovala firma Baťa kanceláře v Möhlinu; dvě tovární budovy a klubovní dům získaly v roce 1992 památkovou ochranu
 • v roce 1992 ve Švýcarsku působil baťovský podnik Switzerland Retail, Moehlin

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Tobias Ehrenbold, Bata, Schuhe für die Welt, Geschichten aus der Schweiz, Baden 2012, ISBN 978-3-03919-256-4
 • Tobias Ehrenbold, Putting Möhlin on the map. The Swiss town as an integral part of the Company´s national image, In: Company Towns od the Baťa Concern. History – Cases – Architecture, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-515-10376-3, s. 129-145
 • Markus Widmer, Die Bata Kolonie in Möhlin, Diplomwahlfacharbeit, Zürich 1990
 • Markus Widmer, Baťova kolonie v Möhlinu, In: Zlínsko od minulosti k současnosti, Zlín 2002, sv. 19, s. 115-134
 • Karl Schib, Geschichte des Dorfes Möhlin, 1985, 305 s.
 • Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2635-4
 • Martin Marek, Zasutá minulost? Baťův koncern ve střední Evropě za druhé světové války, In: Hospodářské dějiny, 27/2, Praha 2012, s. 191-232
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Bata Archiv Mohlin, Švýcarsko