Švédsko

Do Švédska směřoval export Baťovy obuvi už ve dvacátých letech; k jeho posílení firma založila sesterskou společnost, ale síť vlastních firemních prodejen v této zemi nevytvořila.

  • v roce 1930 byla zřízena společnost Svenska Skodon Aktiebolaget Bata, Stockholm; prodej Baťovy obuvi v zemi probíhal prostřednictvím švédských velkoodběratelů, vlastní prodejny zde firma neměla; Baťův prodej roku 1929 činil 119 000 párů, v roce 1938 to bylo 127 000 párů
  • kolem roku 1939 v zemi působila obchodní společnost Handelsaktiebolaget Bata ve Stockholmu; vedle ní zde byla také společnost Kotva A./B.
  • v letech 1968–1971 firma Baťa vyráběla v továrně Oscaria v Örebro; síť prodejen dosahovala počtu 150
  • v roce 1978 v zemi působila společnost Oscaria AB
  • v roce 1990 bylo podnikání v zemi ukončeno

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960.
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Emil Langlet, Thomas Baťa – en skomakare erövrar världen, Stockholm 1937.
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Továrna Oscaria, 1969
Továrna Oscaria, 1969
Obchodní zástupce firmy Baťa ve Stockholmu, 1927
Obchodní zástupce firmy Baťa ve Stockholmu, 1927
Kniha o Tomáši Baťovi: Thomas Baťa – en skomakare erövrar världen
Kniha o Tomáši Baťovi: Thomas Baťa – en skomakare erövrar världen