Španělsko

Baťovy prodejny byly ve Španělsku otevřeny v roce 1932. Později v zemi přibyly také sesterské společnosti.

  • v roce 1932 firma Baťa otevřela dvě prodejny na Kanárských ostrovech – Las Palmas, St. Cruz de Tenerife
  • v roce 1939 na Kanárských ostrovech působila prodejní síť – Las Palmas, St. Cruz de Tenerife, Puerto de La Luz, La Palma, La Laguna; v tehdejším Španělském Maroku byly dvě prodejny – Ceuta, Melilla
  • kolem roku 1962 se podnikání Baťovy organizace oživilo, po roce 1963 vyráběla obuv továrna Avila
  • v roce 1978 v zemi působila sesterská společnost Avila S. A.; v roce 1992 ve Španělsku působily baťovské podniky – Avila, Alicante; Bata Española, Alicante

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko