Slovensko

Na území Slovenska podnikal Tomáš Baťa od roku 1918 prostřednictvím vlastních prodejen, a zakoupením dvou koželužen zde získal v roce 1931 také výrobní objekty. Oporou podnikání na Slovensku se staly dvě velká průmyslová a zahradní města Svit a Šimonovany/Baťovany. Ve třicátých letech u firmy přibývaly různé obory podnikání: koželužství, výroba kožené a gumové obuvi, umělých vláken, punčoch, prádla, chemické, strojírenské a stavební provozy, zpracování dřeva, lázně, těžba uhlí a mramoru, velkostatky (zemědělství a lesnictví). Podnikání skončilo znárodněním v roce 1945. V polovině 90. let se firma Baťa na Slovensko vrátila sítí prodejen obuvi.

 • 1918 – po vyhlášení Československa otevřel Tomáš Baťa prodejny v několika větších městech – Žilina, Trenčín, Trnava, Malacky
 • obchodní síť do roku 1927 se rozšířila na 58 prodejen; v roce 1938 jejich počet dosáhl čísla 479
 • 1931 – Tomáš Baťa zakoupil dvě koželužny – Bošanská továrna na usně a. s., Bošany; Továrna na usně a. s., Nové Zámky
 • 1932 v Bošanech začala výstavba obytných čtvrtí pro zaměstnance, v srpnu 1939 zde stálo 32 dvojdomků, 6 jednodomků, 4 čtyřdomky, 4 svobodárny a také skupina starších domků; kromě toho byl postaven hotel Slavia (1936) obchodní dům (1937) a později nové sportovní hřiště
 • ke koželužskému sortimentu od roku 1934 přibyla v Bošanech výroba kožené obuvi, později přibyla i obuv gumová

Svit

 • v červnu 1934 byly zakoupeny pozemky na břehu řeky Poprad pro výstavbu továrny na výrobu umělých vláken; od září 1934 se rozbíhala zkušební výroba a v únoru 1936 začala průmyslová velkovýroba viskózového hedvábí pod značkou Svit; v únoru 1936 byla založena firma Svit účastinárska spoločnosť, Batizovce (od roku 1940 Baťa, slovenská úč. spol., Baťovany)
 • počet zaměstnanců postupně vzrůstal: 530 (roku 1936) – 600 (roku 1938) – 2 500 (roku 1942)
 • v roce 1935 začalo budování rozsáhlého továrního areálu se skupinou velkých pětietážových budov a také výstavba obytných čtvrtí – celkem bylo v desetiletí 1935-1945 postaveno 267 bytů; pro obyvatele firma postavila také Obchodní dům (1937), školu, závodní ambulanci, byla zde zřízena také pošta, Společenský dům (1945) a také sportoviště
 • vedle výroby viskózových vláken zde přibyly provozy chemické (1937) a strojírenské (1938), dále punčochárna (1939), výroba prádla, zpracování dřeva, cihelna, velkostatek se zemědělskou produkcí; provizorní letiště (1937) se rozvinulo do standartního provozu – letecká linka Bratislava – Tatry – Prešov (1943)

Výrobní a prodejní společnosti (1935-1943)

 • Harmanec, chemická výroba, 1935, 1937
 • Štrba, těžba hnědého uhlí, 1936-1937
 • Tuhár, těžba mramoru, 1938
 • Liptovský Mikuláš – 1937 koželužna – 1938 gumárna Darina, úč. spol. – 1939 punčochárna – později chemická výroba
 • Komárno, společnost Cikta, s. s r. o. (výroba obuvi a síť prodejen), 1938
 • Bojnice, velkostatek a lázně, 1939
 • Necpaly, dřevovýroba, 1939
 • Obyce, těžba hnědého uhlí, 1939
 • Bratislava, obchodní společnost Kotva úč. spol., 1939 (původně v Šimonovanech)
 • Šimonovany, společnost Zdravie, s. s r. o., 1943

Šimonovany – Baťovany

 • v červnu 1938 byly zakoupeny pozemky velkostatku Šimonovany
 • v srpnu 1938 začalo budování rozsáhlého továrního areálu se skupinou velkých tří a pěti etážových budov a také výstavba obytné zóny (v roce 1945 zde bylo asi 310 bytů), obyvatelům sloužil Obchodní dům a Společenský dům (oba 1940), byla zde také obecná škola, malá nemocnice, hřiště pro zdejší sportovní klub, v roce 1943 byla připravena výstavba farního kostela
 • v červenci 1939 začala výroba kožené obuvi – 940 000 párů (roku 1939), 3 348 000 (roku 1943); počet zaměstnanců v průběhu roku 1939 stoupl ze 755 na 1 392 a v pozdějších letech se výrazně zvyšoval
 • v Baťovanech firma provozovala také velkostatek se zemědělskou výrobou a stavební oddělení
 • v roce 1940 sem bylo z Batizovců přenesena transformovaná společnost Svit, nyní pod názvem Baťa, slovenská úč. spol., Baťovany

Znárodnění a obnovení podnikání

 • v dubnu 1945 bylo podnikání firmy Baťa na Slovensku podřízeno národní správě a tím bylo připraveno následující zestátnění
 • v říjnu 1945 prezidentskými dekrety bylo provedeno znárodnění podniků firmy Baťa v Československu
 • v polovině 90. let Tomáš Baťa junior obnovil podnikání na území Slovenské republiky zřízením sítě obuvnických prodejen

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Ladislav Paška, Aby národ žil, Baťovany 1948
 • Martin Jemelka – Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu, Praha 2016, ISBN 978-80-200-2635-4
 • Božena Malovcová a kol., História jednej myšlienky – Svit (1934-2009), Spišská Nová Ves 2009, ISBN 978-80-968977-8-0
 • Anna Diačiková – Eva Potočná – Ján Kuruc, Chemosvit – 80 rokov úspešnej cesty, 1934-2014, Svit 2014, ISBN 978-80-971804-3-0