Rakousko

Do Rakouska směřoval export Baťovy obuvi už ve dvacátých letech; k jeho posílení firma založila sesterskou společnost, ale síť vlastních firemních prodejen v této zemi nevytvořila.

  • po první světové válce měl Tomáš Baťa v Rakousku několik prodejen – Vídeň (1918), Vídeňské Nové Město a Amstetten (1919); jejich provoz skončil v roce 1921
  • v roce 1930 byla zřízena společnost Österreichische Bata-Schuhgesellschaft, Wien (Vídeň) pro obchodování s obuví; vlastní prodejny v Rakousku firma neměla
  • v létě 1938 bylo rozhodnuto ukončit působení Baťovy rakouské společnosti
  • v roce 1941 firma zřídila obchodní společnost Kotva G. m. b. H., Wien (Vídeň)

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960.
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Obchodní zástupce firmy Baťa ve Vídni, 1927
Obchodní zástupce firmy Baťa ve Vídni, 1927