Lucembursko

Od jara 1931 měla firma Baťa v zemi prodejny a také sesterskou společnost. Její podnikání plynule pokračovalo i v dalších desetiletích.

  • na jaře 1931 založil Tomáš Baťa sesterskou společnost Chaussures Bata S. A., Lucemburk
  • v první polovině roku 1931 byly otevřeny dvě prodejny – Luxembourg; Esch-sur-Alzette
  • před rokem 1934 byla zřízena sesterská společnost Transocéanique S. A. Lucemburk
  • v roce 1992 v Lucembursku působil baťovský podnik Chaussures Bata S. A., Luxembourg

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
  • Martin Marek, Zasutá minulost? Baťův koncern ve střední Evropě za druhé světové války, In: Hospodářské dějiny, 27/2, Praha 2012, s. 191-232.
  • Jaroslav Pospíšil – Hubert Valášek – Hana Pospíšilová, Herr direktor a ti druzí, Zlín 2015, ISBN 978-80-7473-269-0
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko