Litva

Na území dnešní Litvy firma Baťa vyvážela obuv již v roce 1928. Pro rozšíření prodeje otevřela v roce 1931 vlastní prodejnu. V průběhu druhé světové války v zemi krátce působila nevelká továrna na dřeváky.

  • v roce 1931 Baťa otevřel prodejnu v Kaunasu, v tomto roce pracovalo u firmy 7 zaměstnanců
  • na jaře 1940 povolila vláda Litevské republiky firmě Baťa zřízení akciové společnosti s oprávněním vyrábět a prodávat kožené výrobky; o působení zamýšlené společnosti nejsou bližší zprávy
  • dne 10. 7. 1943 vznikla společnost Bata G. m. b. H. se sídlem v Kaunasu
  • dne 12. 5. 1943 byla zřízena společnost Ostschuh G. m. b. H. se sídlem v Berlíně, aby řídila továrnu ve Vilniusu (akciový podíl firmy Baťa 15 %); v nevelké továrně se vyráběly dřeváky, zahájila provoz 22. června 1943 a ukončila činnost při postupu válečné fronty v červenci 1944

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
  • Jaroslav Pospíšil – Hubert Valášek – Hana Pospíšilová, Herr direktor a ti druzí, Zlín 2015, ISBN 978-80-7473-269-0
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko