Estonsko

Do Estonska směřoval export Baťovy obuvi už koncem dvacátých let. K posílení prodeje otevřela firma vlastní prodejnu, která však působila jen necelé dva roky.

  • vývoz Baťových bot do Estonska v roce 1928 činil 14 000 párů
  • na jaře 1931 Baťa otevřel svou prodejnu v Tallinu; v tomto roce pracovalo u firmy 9 zaměstnanců
  • ke konci roku  1932 byla prodejna v Tallinu uzavřena

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko