Dánsko

V Dánsku otevřel Baťa vlastní prodejny již počátkem dvacátých let; k posílení obchodování byla tehdy založena také sesterská společnost. Firma Baťa byla v Dánsku přítomna i v dalších desetiletích.

  • v letech 1920-1921 firma Baťa v zemi zřídila vlastní prodejny, v průběhu dvou let jich bylo otevřeno dvanáct; po několika letech jejich provoz ustal
  • roku 1921 byla zřízena společnost Bata Sko og Laeder A. G., København, která vyvíjela činnost v meziválečném období
  • na přelomu dvacátých a třicátých let vývoz obuvi ze Zlína stoupal: 266 000 párů (roku 1928) – 486 000 párů (roku 1931); také v dalších letech v zemi pokračoval prodej Baťových bot
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro území Dánska evidovány: Bata Handelsaktieselskab (Denmark; formely „Bata Sko og Laeder Komp A.G.“); Ejendomsaktieselskabet Strand Gardens (Denmark); A/S Ekbatana (Denmark); Kotva A/S (Denmark); Ejendomsaktieselskabet Maltahus II (Denmark)

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
  • Jaroslav Pagáč, Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce, Praha 1926
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Baťova prodejna, Arhus (před rokem 1925)
Baťova prodejna, Arhus (před rokem 1925)
Prodejce Baťovy obuvi, Kodaň 1927
Prodejce Baťovy obuvi, Kodaň 1927
Román P. Drachmana, 1923
Román P. Drachmana, 1923