Vietnam

Baťovy boty se do Francouzské Indočíny dovážely v roce 1932 a ve stejném roce byly otevřeny první firemní prodejny. Vlastní výrobu gumové obuvi zahájila firma Baťa v roce 1940 a významně ji rozšířila po vybudování nové tovární budovy v Saigonu v roce 1950. V dalších letech výroba i prodej výrazně stoupaly, avšak v roce 1975 byla Baťova společnost znárodněna.

 • v roce 1932 vyvážela firma Baťa do Francouzské Indočíny 269 000 párů obuvi; v témže roce byly otevřeny 4 prodejny: Saigon (2), Haiphong, Cholon
 • podnikání na území Indočíny zajišťovala mateřská francouzská společnost Bata S. A. Strasbourg, dept. Indochine (1938) resp. Société Bata Strasbourg, annexe de Saigon (1948, 1953)
 • v roce 1939 měla firma ve Vietnamu 39 prodejních míst (Saigon 20, Hanoj 19)
 • v roce 1940 firma Baťa zahájila výrobu gumové obuvi v pronajaté budově
 • v letech 1949-1950 byla zbudována vlastní tovární budova v Saigonu a zahájena v ní výroba, v roce 1950 bylo vyrobeno 124 000 párů gumové obuvi
 • v následujících letech výroba gumové obuvi stoupala: 140 000 párů (roku 1951), 260 000 párů (roku 1954); přibyla také kožené obuvi: 800 párů (roku 1953), 11 000 párů (roku 1954)
 • v roce 1949 provozovala firma ve Vietnamu 6 prodejen (z toho 3 v Saigonu)
 • v roce 1951 provozovala firma ve Vietnamu 7 prodejen a v Kambodži jednu prodejnu (Francouzská Indočína celkem 8)
 • v roce 1954 po rozdělení Vietnamu zůstaly v Severním Vietnamu 3 prodejny (2 Hanoj, 1 Haiphong), v Jižním Vietnamu to byly 4 prodejny
Počet zaměstnanců firmy Baťa ve Vietnamu
ROK TOVÁRNA PRODEJNY
1954 141 16
1956 99 13
1961 147 16
1965 266 13
Výroba v továrně v Saigonu (v párech obuvi)
ROK GUMOVÁ OBUV KOŽENÁ OBUV CELKEM
1956 130 000 8 600
1961 306 000 80 000 386 000
1965 652 000
Počet prodejen a počet agentů
ROK PRODEJNY AGENTI
1956 3 8
1961 5
1965 3 47
 • v roce 1975 po sjednocení Vietnamu byla společnost znárodněna
 • v roce 1992 se firma Baťa vrátila na vietnamský trh formou své spolupráce (Baťa Malajsie) se Saigon Shoe Factory

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Archives Departementales de La Moselle, Saint-Avold, France
 • Podnikový archiv Bata, Batanagar, India
Prodejna v Saigonu, 1933
Prodejna v Saigonu, 1933
Pohyblivá prodejní souprava v Saigonu, 1936
Pohyblivá prodejní souprava v Saigonu, 1936
Prodejna ve Vietnamu, 1965
Prodejna ve Vietnamu, 1965
Ukázka strojního vybavení v Cholonu v novinách Baťovy organizace, 1959
Ukázka strojního vybavení v Cholonu v novinách Baťovy organizace, 1959