Singapur

Podnikání Tomáše Bati v zemi zaznamenáváme v roce 1927, kdy zde byla v provozu prodejna obuvi v Singapuru. Sesterská společnost přibyla roku 1931 a po několika letech také obuvnická továrna. Podnikání pokračovalo i v dalších desetiletích a firma Baťa zde podniká i dnes.

 • v roce 1927 firma Baťa prodávala své boty ve vlastní prodejně v Singapuru
 • na trh meziválečných Straits Settlements (Singapur a Malajsko) postupně vzrůstal export Baťovy obuvi: 2 000 párů obuvi (roku 1928), 23 000 párů (roku 1931), 194 000 párů (roku 1935), 585 000 párů (roku 1937)
 • dne 26. srpna 1931 byla registrována sesterská společnost Bata Shoe Comp. Ltd., Singapur; v tomto roce zde firma Baťa zaměstnávala 12 pracovníků
 • v roce 1932 byly otevřeny další dvě firemní prodejny v Singapuru
 • v roce 1938 řídila singapurská Baťova společnost prodej i v blízkých teritoriích: department Hongkong, department Šanghaj, department Mandžusko, department Filipíny
 • roku 1939 se zahajovala výroba kožené obuvi ve vlastní továrně v Singapuru
 • po skončení války podnikání pokračovalo – v lednu 1946 byla obnovena výroba; sesterská společnost byla nově registrována 12. února 1947
 • v roce 1978 působila v Singapuru sesterská společnost Bata Shoe (Singapore) Private Ltd., která řídila výrobu, prodejny, velkoobchodní činnost a export
 • v roce 1992 v Singapuru působila baťovská společnost Bata Singapore, Singapur

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Podnikový archiv Bata, Batanagar, India
Prodejna v Singapuru, 1927
Prodejna v Singapuru, 1927
Prodejní stánek v Singapuru, 1931
Prodejní stánek v Singapuru, 1931