Libanon

Podnikání firmy Baťa na území dnešního Libanonu poznáváme od roku 1932, kdy v zemi působily první firemní prodejny. V roce 1933 byla v zemi zřízena sesterská společnost a také továrna. Firma působí v Libanonu stále a dnes k ní patří síť prodejen.

 • v roce 1932 firma Baťa provozovala prodejny v Bejrútu a Tripolisu
 • počátkem června 1933 zahájila provoz Baťova malá továrna na obuv v Bejrútu, která byla v roce 1935 nahrazena novou, moderní, plně mechanizovanou továrnou
 • v roce 1939 se  Baťovy boty prodávaly v prodejnách v Bejrútu (3) a Tripolisu
 • v zemi působila společnost Société Anonyme Libanaise Bata (Lebanon) (1950, 1962)
 • v roce 1992 v Libanonu působila společnost Bata S. A. Libanaise, Beirut; v současné době je v zemi skupina firemních prodejen

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Prodejna Baťa Dbaye, Libanon, r. 1998
Prodejna Baťa Dbaye, Libanon, r. 1998
Továrna firmy Baťa v Libanonu (kolem r. 1970)
Továrna firmy Baťa v Libanonu (kolem r. 1970)
Továrna v Bejrúthu, rok 1948
Továrna v Bejrúthu, rok 1946

Libanon, cedule