Jemen

V roce 1932 firma Baťa měla v Adenu 2 prodejny, a stejný počet jich zde byl v roce 1939.


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko