Indie

Na území dnešní Indie začalo podnikání firmy Baťa v roce 1926 otevřením prvních vlastních prodejen. Koncem roku 1931 byla zřízena sesterská společnost a nedlouho poté započala výroba obuvi v továrně v Konnagaru. Významným centrem baťovské výroby se stal roku 1936 Batanagar. V dalších letech přibylo několik nových továren. Prodejní síť se rozšířila z 20 míst v roce 1939 na 738 v roce 1951. Mezi rokem 1985 a 1995 byly otevřeny dvě moderní továrny na obuv.

 • na jaře 1925 podnikl Tomáš Baťa cestu do Indie, aby zde vyhledal dodavatele surovin; v říjnu 1925 vyslal pět pracovníků své firmy do Asie, aby vybudovali prodejní organizaci mimo jiné také v Britské Indii; na přelomu let 1925-1926 se obuv exportovala ze Zlína na toto území
 • v lednu 1926 měla firma Baťa v Britské Indii vlastní prodejnu v Bombaji a zakrátko také v Kalkatě
 • podle statistik dochovaných až od roku 1928 export do Britské Indie trvale stoupal: 80 000 párů (roku 1928), 274 000 párů (roku 1931), 598 000 párů (roku 1937)
 • v červenci 1931 vyslal Tomáš Baťa ze Zlína do Indie skupinu pracovníků firmy Baťa s pověřením zvýšit prodej obuvi na území Britské Indie, do konce roku 1931 zde byla vytvořena síť 20 prodejen
 • dne 23. 12. 1931 byla registrována sesterská společnost Bata Shoe Company Limited, Kalkata
 • od prosince 1931 do února 1932 vykonal Tomáš Baťa obchodní cestu vlastním letadlem: startoval z Otrokovic poblíž Zlína a jeho cílem byla Britská Indie (Kalkata) a Holandská Indie (Batavia); v Kalkatě podnikl kroky k rozšíření podnikání firmy na území Indie
 • na přelomu let 1931/1932 byla získána tovární budova (bývalá rafinerie minerálních olejů) v Konnagaru, která se od března 1932 adaptovala pro připravovanou výrobu gumové obuvi; v květnu 1933 začala výroba gumové obuvi na strojním zařízení přivezeném ze Zlína
 • v roce 1932 přibylo v zemi dalších 74 prodejen, jejich celkový počet v Britské Indii dosáhl počtu 94
 • v říjnu 1934 byla zahájena výstavba nové velké továrny a přilehlé obytné zóny v Batanagaru podle projektu zahradního města, který ve Zlíně vytvořil architekt F. L. Gahura
 • vedle továrny bylo budováno tovární město na pozemcích o rozloze 324 akrů – obytné čtvrti pro manažery i dělníky, kino, sportovní hřiště, společenské kluby, nemocnice; v roce 1937 v Batanagaru pracovalo 70 Čechoslováků
Počet zaměstnanců v Batanagaru
ROK POČET ZAMĚSTNANCŮ
1934 335
1935 909
1936 2 400
1937 3 150
1938 3 307
1939 3 596
1940 5 368
1941 7 871
1942 6 902
1943 6 721
1944 7 497
 • v roce 1939 měla firma v Britské Indii 668 prodejen
 • v únoru 1940 začala výstavba továrny Batapur (poblíž Lahore, dnes Pákistán), výroba gumové obuvi zde byla zahájena 29. 2. 1942, výroba kožené obuvi v dubnu 1942; v roce 1946 zde bylo zaměstnáno 1 870 pracovníků
 • v květnu 1942 byla uvedena do provozu továrna na koženou obuv – Digha (Bataganj), dnes součást Patny ve východní Indii
 • v září 1943 byla uvedena do provozu koželužna – Mokamehghat (poblíž Patny ve východní Indii)
 • v roce 1947 po rozdělení Britské Indie byly na území Indie firemní továrny – Batanagar, Digha, Mokamehghat, k území Pákistánu připadla továrna Batapur
 • v prosinci 1951 byla uvedena do provozu moderní továrna pro výrobu gumové a textilní obuvi Faridabad (v okolí Dílí); pracovalo zde 1 500 zaměstnanců
Obchod a výroba firmy Baťa v Indii 1951–1956
ROK POČET PRODEJEN ZAMĚSTNANCI (PRODEJNY) ZAMĚSTNANCI (TOVÁRNY)
1951 738 2 259 9 504
1954 776 2 318 9 006
1956 770 2 343 9 421
 • v roce 1955 v Indii vyrobila firma Baťa 4 800 000 párů kožené obuvi (6,4% indické produkce), dále vyrobila 14 040 000 párů gumové obuvi (40% indické produkce)
 • dne 6. 4. 1956 byla firma nově registrována: Bata Shoe Company Private Limited, Kalkata
 • v roce 1960 měla firma Baťa v Indii 779 prodejen, ve 4 továrnách vyrobila 24 000 000 párů obuvi
 • v roce 1961 v Batanagaru pracovalo 8 635 osob (z toho 265 v manažerských pozicích), počátkem šedesátých let žilo v továrním městě Batanagaru kolem 12 000 lidí; bylo zde 1 056 bytových jednotek pro rodiny a 2 400 míst v internátech pro svobodné muže
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro Indii evidovány společnosti Bata Shoe Company Private Limited (India); Globe Commerical Enterprises Limited (India)
 • dne 18. 4. 1973 byla firma registrována s názvem: Bata Shoe Company Limited; dne 23. 4. 1973 registrace změněna: Bata India Limited
 • v sedmdesátých a osmdesátých letech byl vývoj továrny v Batanagaru následující: počet zaměstnanců klesal z 12 994 (v roce 1970) na 11 223 (v roce 1980) a poté na 10 133 (v roce 1987); výroba zde postupně stoupala z 20 100 000 párů obuvi (v roce 1981) na 29 600 000 párů obuvi (v roce 1987)
 • v roce 1986 začala výstavba nové továrny Southcan, (Peenya/Bengalúru) ve které začala výroba o rok později
 • v roce 1992 v Indii působily baťovské podniky:
  • Bata India Head Office, Calcutta
  • Shipping Department, Calcuta
  • Resident Representative, New Delhi
  • Sales Office, Calcutta
  • Bata India, Batanagar
  • Rubber Purchasing, Kottayam
  • Bata Batagani, Patna
  • Bata Mokamahghat, Hathidah
  • Bata India, Faridabad
  • Sandak Division, New Delhi
  • South operations, Kamataka
  • Bangalore, Kamataka
 • v červnu 1994 byla uvedena do provozu továrna Bata Shatak (jihovýchodně od Bengalúru v jižní Indii)

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bata World News, 1994
 • Tomáš Bata, How I began, Batanagar 1942
 • Jan Baroš, Čechoslováci na březích Gangu, Batanagar 1946
 • Jan Baroš, India and Czechoslovakia, Batanagar 1943
 • Jan Baroš, The First Decade of Batanagar, Batanagar 1945
 • Markéta Březovská, Model střídá model – transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii, dizertační práce, Brno 2013.
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Jaroslav Pagáč, Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce, Praha 1926
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Podnikový archiv Bata, Batanagar, India