USA

Podnikání v USA zahájil Tomáš Baťa roku 1919 zakoupením továrních budov v Lynnu a zřízením sesterské společnosti. Na zdejším trhu se pevně uchytil zřízením sítě prodejen v letech 1929–1930. Velká obuvnická továrna v Belcampu se roku 1939 stala páteří podnikání v zemi. V 60.–80. letech se výroba rozšířila o několik dalších továren. V 90. letech firma ukončovala své podnikání.

 • v roce 1919 zřídil Tomáš Baťa sesterskou společnost Bata Shoe and Leather Co. v centru obuvnického průmyslu v městě Lynn (Massachusetts); společnosti patřila obuvnická továrna v Lynnu, která na jaře 1921 továrna zastavila výrobu, budovy byly prodány v roce 1927; sesterská společnost působila ještě dalších deset let
 • v roce 1923 přistoupil Baťa k prodeji svých bot ve vlastních prodejnách, firemní prodejna byla roku 1924 například v Chicagu; pokus s vlastním prodejem po nedlouhé době skončil
 • v letech 1928–1930 mírně stoupal Baťův export do USA z 526 000 párů obuvi na 841 000 párů; zavedení amerických cel v roce 1929 přimělo Tomáše Baťu k nové vlně zřizování vlastních prodejen v USA
 • v srpnu 1929 byly v Chicagu otevřeny tři Baťovy prodejny; budování sítě prodejen pokračovalo a v roce 1931 v ní firma zaměstnávala 203 pracovníků; po zřízení vlastních prodejen výrazně stoupal Baťův export do USA: 1 419 000 párů (roku 1931) – 3 769 000 párů (roku 1933) – 3 758 000 párů (roku 1937)
 • v roce 1930 byla v obchodním rejstříku registrována společnost Bata Shoe Comp. Inc., New York; v roce 1931 byla zřízena sesterská společnost Bata Purchasing Comp. Inc., Boston; v roce 1933 přibyla Bata Shoe Comp., Inc., Chicago a roku 1938 následovalo zřízení společnosti Anchor Mercantile Inc., New York
 • k síti Baťových prodejen nepatřila pouze místa v kontinentálních státech, ale také na Havajských ostrovech (1936), Portoriku (1934–1936); v roce 1939 v kontinentálních státech firma prodávala  ve 40 vlastních prodejnách
 • na podzim 1933 firma Baťa zakoupila u Belcampu (Maryland) rozsáhlé pozemky (800–900 ha); pozemky byly přikoupeny v roce 1934 a další půda byla zajištěna v roce 1938; o výstavbě továrny bylo rozhodnuto o Vánocích 1938
 • na jaře 1939 byla v Belcampu zahájena výstavba továrny, obytné čtvrti, hotelu atd.; v červnu a srpnu sem přijelo ve dvou skupinách sto instruktorů-odborníků ze Zlína, aby pomáhali zavést výrobu na moderních Baťových obuvnických strojích; v září byla zahájena výroba obuvi, a koncem roku 1939 v Belcampu pracovalo po zaučení 600 Američanů
 • v letech 1939-1943 byly zřízeny společnosti: Cagodan Corporation, New York; Hidena Inc., Belcamp; Ataman Inc., Belcamp; Westhold Corporation; North River Securities Corporation; Muscamo Corporation
 • v roce 1963 byla v zemi postavena druhá firemní továrnaSalem (Indiana)
 • v roce 1966 Baťova obuvnická organizace koupila tři obuvnické továrny: Merrill, Marshfield, Antigo (Wisconsin)
 • další obuvnická továrna byla postavena v Elkins/Beverly (Západní Virginie)
 • v továrně v Belcampu se počet zaměstnanců vyvíjel následovně: 700 (v prosinci 1939) – 3 400 (50. léta) – 2 500 (60. léta) – 2 000 (roku 1975) – 100 (90. léta)
 • v roce 1986 byla uzavřena továrna Antigo (Wisconsin); podobně byla ukončena výroba v několika dalších továrnách (Merrill, Marshfield, Salem a Elkins) a udržela se ještě v Belcampu
 • v roce 1989 byla otevřena nová továrna na obuv – Ogdensburg (New York)
 • v roce 1990 působila společnost Bata Land Corporation Properties Inc., Belcamp
 • kolem roku 1990 byly zakoupeny dvě sítě prodejen – Severní Karolína, Texas
 • v roce 1992 v USA působily baťovské podniky:
  • Bata Manufacturing, Belcamp
  • Pic´n Pay, Charlotte
  • BLC Properties Inc., Belcamp
 • počátkem devadesátých let ustala výroba v továrně v Belcampu

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Jaroslav Pagáč, Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce, Praha 1926
 • Larry Carmichael, Bata Belcamp. The stroy of the Bata Shoe Company in Harford County Maryland from 1932 to 2000, Belcamp 2013
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko