Surinam

Na území dnešního Surinamu firma Baťa vyvážela svou obuv již v roce 1930, o něco později zde otevřela své prodejny. Podnikání zde pokračovalo i ve druhé polovině dvacátého století.

  • v roce 1930 exportovala firma Baťa do Surinamu (Holandská Guyana) 2 000 párů obuvi, a vývoz v dalších letech stoupal – 22 000 párů (roku 1935), 94 000 párů (roku 1938)
  • v roce 1938 zde byly v provozu dvě Baťovy prodejny
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro Surinam jsou evidovány N.V. Wiabex (Dutch West Indies); N.V. Bata Handelmaatschappij voor de Antillen en Suriname (Dutch West Indies)
  • v roce 1971 vyráběla obuv továrna v Paramaribu a působila zde společnost N. V. Bata Handelmaatschappij Suriname (1978)
  • v roce 1992 zde působily společnosti Suriname Footwear, Paramaribo; Bata Suriname Footwear, Paramaribo

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko