Panama

Vývoz obuvi do Panamy evidovala firma Baťa ve svých výkazech od roku 1930 a v dalších letech rychle stoupal. Koncem třicátých let firma prodávala své výrobky v několika vlastních prodejnách. Ve druhé polovině 20. století v zemi rozvíjela své podnikání Bata Shoe Organization (1963–1986).

  • v roce 1930 vyvážela firma Baťa do Panamy 100 párů obuvi, v následujících letech export výrazně stoupal – 13 000 párů (roku 1934), 90 000 párů (roku 1937)
  • v roce 1938 měla firma v zemi 3 prodejny, a to ve městech Panama a Colón
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností je pro území Panamy evidována: Overseas Manufacturing Corporation (Panama)
  • v letech 1963–1986 v Panamě podnikala Bata Shoe Organization; v roce 1970 běžela výroba v obuvnické továrně ve městě Panama
  • v roce 1978 existovala společnost Panama Verlon Manufacturing S. A., která zde řídila výrobu a prodej obuvi

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko