Martinik

(zámořský departement Francie)

V roce 1930 firma Baťa pronikla na místní trh s vývozem 1 000 párů obuvi a Baťovy boty zde trvale zakotvily. V roce 1937 byla v provozu 1 firemní prodejna a stejný počet zůstal i v roce 1947. V roce 1962 v soupisu historicky existujících baťovských společností je zde evidována Société Intercontinental d’Expansion et de Controle (Martinique). V dalších letech firemní podnikání na ostrově pokračovalo — Bata Outre-Mer S. A., Martinique (1992).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko