Kanada

Baťovy boty ze Zlína se do Kanady exportovaly od konce 20. let, v následujícím desetiletí v zemi působily také baťovské sesterské společnosti. V roce 1939 byl zahájen provoz v továrně s výrobou obuvi a strojů. O několik let později se rozšířila síť prodejen. Výroba v továrně se udržela do konce 20. století.

 • export bot ze Zlína od konce 20. let postupně stoupal: 12 000 párů (roku 1928), 74 000 párů (roku 1932), 1 657 000 párů (roku 1934); poté dominovalo zásobování z Baťových továren mimo Československo
 • na jaře 1932 Tomáš Baťa otevřel první prodejnu v Kanadě; pokus s vlastním prodejem po nějaké době zřejmě skončil
 • v letech 1937-1943 byla založena početná skupina společností: Canadian Commercial Entreprise, Montreal; Bata Import and Export Comp. Ltd., Toronto; Falcon Shoe Comp. Ltd., Toronto; New World Investments Ltd., Charlottetown; Muscamo Co. Ltd, Montreal; Noco Ltd.; Bata Limited
 • v únoru 1938 byla založena společnost Bata Shoe Comp. of Canada Ltd., Frankford, později měla sídlo v Batawě, která se stala páteří kanadského podnikání firmy Baťa
 • v červenci 1939 Tomáš Baťa jr. získal povolení kanadské vlády přivést sebou kolem 200 českých pracovníků pro nově založenou továrnu v provincii Ontario, pro továrnu byly zakoupeny pozemky nedaleko obce Frankford (Ontario); byla zde vybudována továrna a rozsáhlá osada pojmenovaná „Batawa“ (BATA + OttaWA)
 • v září 1939 byla zahájena výroba v první dílně v budově bývalé papírny; postupně přibyly další dílny zařízené pro strojní výrobu; poblíž bývalé papírny začala výstavba nových továrních budov pro obuvnickou a strojírenskou výrobu; počet dělníků v továrně viditelně stoupal: 700 osob (roku 1941), 1 000 osob (roku 1944)
 • budování Batawy postupovalo několik let: vedle rodinných domků přibyl Společenský dům s jídelnou, obchodní středisko s poštou, kostel, škola
 • v roce 1946 čítala Baťova prodejní síť v Kanadě 53 prodejen
 • v letech 1945–1948 působila v Praze baťovská společnost Canadian Commercial Enterpises orientovaná především na jednání o spolupráci s československými úřady (vzájemné dodávky strojů, výrobků a surovin)
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností pro území Kanady jsou evidovány:
  • Bata Shoe Company of Canada Limited (Canada)
  • Quinte Footwear Limited (Ontario)
  • Tiga Trading Company Limited (Ontario)
  • Canadian Commercial Enterprises Limited (Canada)
  • Batawa Community Corporation Limited (Ontario)
  • Kent Shoes Limited (Ontario)
  • Bata Limited (Canada)
  • Britcan Holdings Limited (Ontario)
  • Muscamo, Canada, Limited (Canada)
  • Noco Limited (Newfoundland)
  • New World Investments Limited (Canada)
  • Sigmund Pumps (Canada) Limited (Canada)
 • v roce 1979 byla založena Bata Shoe Museum Foundation; muzeum bylo veřejnosti otevřeno v roce 1995
 • na počátku 90. let v Batawě pracovalo 1 300 osob

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Antonín Cekota, The Stormy Years, New Jersey 1985
 • Antonín Cekota, Boj o domov, Toronto 1944
 • Antonín Cekota, The battle of home, Toronto 1944
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko