Guadeloupe

(zámořský departement Francie)

Firma Baťa zde provozovala dvě prodejny (1937, 1947) a podnikání na ostrově pokračovalo i v dalších desetiletích (1992).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko