Francouzská Guyana

(zámořský departement Francie)

V roce 1935 firma Baťa pronikla na místní trh s vývozem 8 000 párů obuvi a Baťovy boty  zde zakotvily. V roce 1937 byla v provozu 1 firemní prodejna, v roce 1938 byly 2 a do roku 1947 jejich počet stoupl na 3. V dalších letech firemní podnikání na ostrově pokračovalo – French Guiana, Cayenne (1992).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko