Curaçao

(země Nizozemského království)

Na ostrov Curaçao se vyvážely Baťovy boty již na sklonku dvacátých let, v následujícím desetiletí přibyla i vlastní prodejna. Firma Baťa zůstala na ostrově přítomna i v dalších desetiletích.

 • v roce 1929 vyvezla firma Baťa na ostrov 200 párů obuvi, v dalších letech export výrazně stoupal – 10 000 párů (roku 1930), 99 000 párů (roku 1936), 253 000 párů (roku 1938)
 • v roce 1938 zde byla v provozu jedna prodejna Baťa, jejich počet vzrostl do roku 1947 na 2
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro toto území evidovány společnosti:
  • N.V. Wiabex (Dutch West Indies)
  • N.V. Bata Handelmaatschappij voor de Antillen en Suriname (Dutch West Indies)
 • podnikání firmy Baťa pokračovalo na Curaçau i po druhé světové válce (1955) s centrem ve Willemstadu (1992 – Bata Curaçao, Willemstad)

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko