Chile

Do Chile směřoval export Baťovy obuvi od roku 1929, v roce 1939 firma zřídila sesterskou společnost a také otevřela vlastní továrnu na obuv v Peñafloru; později se vytvářela rozsáhlá síť prodejen. Druhá továrna na obuv byla vybudována v Melipille v šedesátých letech.

 • v roce 1929 zahájila firma Baťa prodej svých bot v Chile (2 000 párů), po několika letech kolísání došlo k velkému vzestupu: 300 párů (v roce 1931), 2 000 párů (v roce 1935), 21 000 párů (v roce 1936)
 • dne 23. března 1939 zahájila firma Baťa podnikání v Chile založením sesterské společnosti Catecu Compania Chilena S. A. Santiago
 • pro novou továrnu na obuv byl vybrán Peñaflor vzdálený 36 km západně od Santiaga de Chile, výstavba probíhala od června do září 1939; výroba byla zahájena na přelomu srpna a září 1939
 • v roce 1945 měla továrna 300 zaměstnanců (dvě gumárenské dílny, jedna obuvnická dílna); v poválečných letech počet zaměstnanců stoupl na cca 2 000 (roku 1958); vedle továrny firma vybudovala obytnou čtvrť, v roce 1958 zde stálo 35 rodinných domků a další objekty
 • v poválečné době firma Baťa vybudovala v Chile síť 165 prodejen
 • kolem roku 1965 firma Baťa vybudovala novou moderní továrnu na obuv v místě Melipilla asi 70 km jižně od Santiaga de Chile

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Jiří Jiránek – Ivo Barteček, Češi a Slováci v Chile ve 20. století, Olomouc 2012, ISBN 978-80-244-3149-9
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Továrna Bata – Peñaflor, (kolem r. 1970)
Továrna Bata – Peñaflor, (kolem r. 1970)
Továrna Bata – Melipilla, (kolem r. 1970)
Továrna Bata – Melipilla, (kolem r. 1970)
Hlavička firemních novin, Peñaflor
Hlavička firemních novin, Peñaflor