Bermudy

(zámořské území Velké Británie)

V roce 1931 firma Baťa pronikla na místní trh s vývozem 600 párů obuvi a Baťovy boty zde zakotvily. V roce 1962 v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou zde evidovány dvě společnosti: Western Investment & Trading Co., Limited (Bermuda); Northern Investment Co., Limited (Bermuda).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko