Barbados

V roce 1930 vyvezla firma Baťa na ostrov 1 000 párů obuvi, výrazné zvýšení vývozu v roce 1933 (17 000 párů) signalizovalo pevné zakotvení na zdejším trhu. V roce 1937 byly v provozu 2 prodejny Baťa, jejich počet vzrostl do roku 1947 na 3. V dalších desetiletích zde působila společnost Bata Shoe Company Barbados Ltd. (1978), jejím sídlem byl Bridgetown (1992).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko