Zimbabwe

Firma Baťa na konci 30. let v zemi otevřela první prodejny. V roce 1939 přibyla sesterská společnost a zároveň také továrna na obuv. Výroba zde výrazně vzrůstala a podnik získal významné postavení v rámci světové Baťovy organizace.

 • v roce 1938 se ve statistikách firmy Baťa evidovalo 20 prodejen resp. prodejních míst v Rhodesii; v roce 1939 jsou v Rhodesii evidovány 3 prodejny
 • v únoru 1939 byla v tehdejší Jižní Rhodesii zřízena sesterská společnost Rhodesian Bata Shoe Comp. Ltd., Gwello
 • v květnu 1939 byla zahájena výroba obuvi – továrna byla zařízena  v provizorním objektu v Gwellu (Gwero); byly zde instalovány stroje, odeslané ze Zlína v říjnu 1938; zanedlouho potom se otevíraly prodejny Gwelo, Bulawayo, Salisbury (Harare); poblíž továrny byla zřízena také koželužna
 • v roce 1943 byla otevřena nově postavená továrna, která zaměstnávala 700 pracovníků; jejich počet v roce 1945 přesáhl přes 2 000
 • počet zaměstnanců továrny Gwello postupně stoupal: 2 700 osob (roku 1971), 2 800 – 3 000 osob (roku 1982), 5 000 osob (roku 1991)
 • v roce 1992 v Zimbabwe působily baťovské podniky:
  • Zimbabwe Bata, Gweru
  • Harare Office, Harare
  • Branch Factory, Mutare
  • JIT Industries, Kwekwe

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Jaroslav Olša, Jennifer Robinson, Early History of the Rhodesian Bata Shoe Company Limited, In: Heritage of Zimbabwe, No. 27, 2008
 • Jaroslav Olša, Zlínští obuvníci u řeky Zambezi, In: Zvuk, 2006/léto
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Továrna Gwello, 1970
Továrna Gwello, 1970