Uganda

Firma Baťa otevřela svou první prodejnu v zemi v roce 1932. Od 60. let se v Ugandě rozvíjelo širší podnikání Baťovy organizace.

 • v roce 1932 byla v zemi otevřena první firemní prodejna – Kampala
 • v roce 1939 zde působila rozsáhlejší firemní síť – 17 prodejen resp. prodejních míst
 • kolem roku 1966 Baťova organizace oživla v zemi podnikání (výroba, prodej)
 • v roce 1969 byl zdejší závod firmy Baťa rozšířen a modernizován
 • v roce 1970 byly firemní podniky znárodněny a už v roce 1971 opět navráceny, stejné zásahy ze strany vlády se opakovaly v rychlém sledu v roce 1973 – znárodnění a navrácení
 • v roce 1978 v zemi působila sesterská společnost Uganda Bata Shoe Company Limited

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Tomáš J. Baťa, Švec pro celý svět, Praha 1991
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Továrna Kampala, 1970
Továrna Kampala, 1970