Réunion

Firma Baťa na ostrově otevřela první prodejnu v roce 1935 a v tomto svém podnikání zde pokračovala po dlouhá následující desetiletí.

  • dne 19. července 1935 firma Baťa otevřela na ostrově svoji první prodejnu – Saint Denis, v roce 1936 přibyla druhá prodejna – Saint Pierre
  • podnikání na ostrově řídila mateřská francouzská společnost Bata S. A. Strasbourg, Département Reunion
  • v roce 1938 na ostrově působily dvě prodejny (v roce 1939 je zde evidováno celkem 7 prodejních míst)
  • v 50. a 60. letech ve zdejších prodejnách poněkud stoupal počet zaměstnanců – 25 osob (roku 1955), 21 osob (roku 1961), 37 osob (roku 1965); zvýšil se počet prodejen – 2 v roce 1961 na 4 v roce 1965
  • v 60. letech se prodej obuvi zdvojnásobil – 114 000 párů (roku 1959), 169 000 párů (roku 1961), 271 000 párů (roku 1965); Baťův prodej pokrýval čtvrtinu spotřeby obuvi na ostrově

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
  • Archives Departementales de La Moselle, Saint-Avold, France