Libye

Firma Baťa v Libyi měla ve 30. letech svou prodejnu, ale podnikání v zemi po nějakém čase ukončily politické zvraty.

  • v roce 1932 Tomáš Baťa zřídil v této zemi prodejnu obuvi – Tripolis; prodejna byla v provozu i v následujících letech (1936)
  • v roce 1949 v zemi kromě prodeje působila také malá výrobna obuvi
  • v soupisu historicky existujících baťovských společností (1962) je pro území Libye evidována společnost Bata (Libya) S.p.A.
  • v důsledku politických událostí zde podnikání firmy Baťa skončilo

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko