Demokratická republika Kongo

Firma Baťa v zemi zřídila síť firemních prodejen a v roce 1940 byla zřízena továrna na obuv. V poválečné době se podnikání dále rozvíjelo.

 • z roku 1936 pochází první zpráva o tom, že v zemi působí Baťova prodejna
 • v roce 1938 měla firma prodejny – Madati, Léopoldville (dnes Kinshasa), Stanleyville (Kisnagani), Elisabethville (Lubumbashi), Jadotville (Likasi), Usumbura (v Burundi); o rok později ke zdejší síti již patřilo 10 prodejen
 •  v roce 1940 byla zřízena továrna na obuv v Léopoldville (60 pracovníků), a při ní také koželužna
 • podnikání v zemi řídila společnost Bata S. A. Congolaise, Léopoldville (1946)
 • podnikání firmy Baťa v zemi se rozvíjelo i v poválečných desetiletích, v roce 1966 Baťova organizace provozovala v zemi 30 prodejen; roku 1968 v zemi byla i druhá továrna v Lubumbashi
 • v roce 1975 byly firemní podniky v zemi důsledky politických zásahů znárodněny, ale v roce 1976 opět vráceny Baťově organizaci
 • v roce 1978 zde působila sesterská společnost Société Bata Zairoise S.A.R.L.
 • v roce 1992 Baťova organizace zde měla sesterskou společnost Bata Zaïroise, Kinshasa

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Alain Gatti, Chausser les hommes qui vont pieds nus, Metz 2004, ISBN 2-87692-619-9
 • Srdcem baťovec, Zlín 2016, ISBN 978-80-906540-0-6
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Výstavba továrny, Kinshasa, 1970
Výstavba továrny, Kinshasa, 1970