Burundi

Firma Baťa sem s prodejem svých bot pronikla ze sousedního Belgického Konga a poté zde dlouhá léta podnikala v poválečných desetiletích.

  • v roce 1938 firma Baťa měla prodejnu v hlavním městě Usumbura (Bujumbura)
  • kolem roku 1963 Baťova organizace v zemi oživila podnikání (výroba, prodej)
  • v roce 1978 zde působila sesterská společnost Société Bata Bujumbura, Sparl
  • v roce 1992 zde podnikání řídila společnost Bata Bujumbura, Bujumbura

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko