Velká Británie

Sesterskou společnost a také vlastní prodejny na Britských ostrovech zřídila firma Baťa roku 1923. Ve druhé polovině 20. let směřoval ze Zlína do Británie rozsáhlý export obuvi kolem milionu párů bot. V roce 1933 byla v East Tilbury u Londýna otevřena nová továrna na boty a při ní se budovalo rozsáhlé obytné sídliště. Vyráběla se zde gumová a kožená obuv a další doplňkový sortiment. Od roku 1935 se rychle rozšiřovala síť firemních prodejen, roku 1938 jich bylo 220. Podnikání se rozšířilo zakoupením čtyř dalších továren mezi lety 1940–1949, přičemž přibyla také výroba textilní a koželužská. Mezi lety 1955–1965 zaměstnávala společnost British Bata 5 000–7 000 pracovníků a řídila své pobočky v Západní Indii a západní Africe. V 90. letech působení firmy v zemi sláblo.

 • v roce 1919 Tomáš Baťa vyslal do Anglie Františka Mušku k založení základny pro prodej v Británii
 • v letech 1920-1922 působilo v Londýně Baťovo obchodní zastoupení (T. a A. Baťa – Bata Shoe London)
 • dne 11. června 1923 byla v obchodním rejstříku registrována Baťova společnost Cumfy Feet Ltd., Londýn, která v zemi zřídila vlastní prodejny
 • v roce 1923 se evidovaly finanční pohyby firmy Bata Shoe and Leather Comp. London
 • v roce 1929 působily v Londýně dvě firemní prodejny, byly provozovány pod názvem Cumfy Feet; v roce 1931 zaměstnávala firma ve svých vlastních prodejnách 9 pracovníků
 • v roce 1930 byla dosavadní společnost (Cumfy Feet Ltd.) přeměněna na The British Shoe Company Bata, Ltd.; později následovaly další změny názvu
 • v listopadu 1931 Tomáš Baťa s Aloisem Gabesamem prohlédli pozemky k výstavbě továrny v Tilbury
 • dne 28. ledna 1932 firma Baťa zakoupila 600 akrů pozemků v East Tilbury pro budoucí továrnu
 • na sklonku roku 1932 odjelo do Zlína 20 anglických chlapců do Baťovy učňovské školy
 • dne 23. ledna 1933 začala výstavba továrního areálu v Tilbury; první projekt vytvořil ve Zlíně architekt Vladimír Karfík (asi roku 1932) a na revidovaném plánu pracoval v roce 1935 další zlínský architekt – zřejmě Antonín Vítek
 • koncem května 1933 byla dokončena první tovární budova, v následujících týdnech byly přivezeny stroje ze Zlína, 27. července bylo vydáno vládní povolení pro 10 zlínských instruktorů a  31. července 1933 byla zahájena výroba; v červenci zde bylo 200 zaměstnanců
 • dne 27. června 1933 byla ohlášena změna sídla firmy – The Bata Shoe Company British Ltd., East Tilbury, Essex
 • v letech 1933–1934 byly k první budově (gumová obuv) postaveny další dvě budovy (kožená obuv, chemická výroba), v letech 1936–1938 přibyly další dvě budovy (kožená a gumová obuv)
 • v letech 1934–1938 počet zaměstnanců v Tilbury postupně stoupal:
ROK ZAMĚSTNANCI
leden 1934 335
leden 1935 721
leden 1936 1 215
leden 1937 1 461
leden 1938 1 432
 • v letech 1934–1938 výroba obuvi postupně stoupala:
ROK KOŽENÁ OBUV GUMOVÁ OBUV
1. 1. – 31. 12. 1934 335 000 párů 1 041 000 párů
1. 1. – 31. 12. 1937 896 000 párů 1 931 000 párů
 • v prvních letech zde kromě výroby gumové a kožené obuvi byla v provozu také farma (1932), kotelna (1933), stavební oddělení (1935)
 • v letech 1933–1935 byla postavena první obytná čtvrť pro zaměstnance (16 domků a 2 internáty)
 • v letech 1936–1941 bylo postaveno 79 obytných domků
 • v červnu 1936 měla firma v zemi 60 vlastních prodejen; v červnu 1937 to bylo 116 prodejen; na sklonku 1938 bylo v provozu 220 prodejen
 • v roce 1937 byla zřízena společnost Atlas Export and Import Ltd., Londýn
 • v letech 1934–1938 se rozšířily objekty kolem továrny: Společenský dům (1935–1936), kino (1938), sportovní stadion (1934), koupaliště, tenisové kurty (1936); působil zde Bata Sports and Social Club, který dlouhodobě podporoval sportovní a společenské aktivity obyvatel; firma umožňovala ve svých prostorách sloužení katolických mší; firma Baťa vydávala ve Velké Británii od roku 1934 periodika Bata Record, Salesman Bata; kolem roku 1958 to byl Good Salesman
 • před rokem 1939 začala v Tilbury působit firemní škola (učňovské vzdělávání)
 • v roce 1939 byla zřízena společnost Impeco Ltd., Londýn
 • v květnu 1939 byla z Nizozemí do Cambridge přenesena sesterská společnost Abex určená k řízení zahraničních baťovských společností v západní Evropě a zámoří
 • v roce 1939 společnost British Bata Shoe Co. Ltd., Tilbury zaměstnávala 1 645 osob
 • v roce 1940 byla zakoupena továrna v severoanglickém Maryportu s výrazným zaměřením na gumárenskou produkci, byla využívána pro válečnou výrobu, k výrobě obuvi se vrátila roku 1946
 • v roce 1941 byla ukončena druhá fáze výstavby obytných domků pro zaměstnance
 • v roce 1943 byla v Tilbury otevřena škola pro základní vzdělání dětí zdejších obyvatel
 • kolem roku 1944 byla zřízena společnost Bata Development Limited, Londýn
 • v roce 1944 byla zakoupena koželužna J. Hardy Smith & Sons Ltd., Leicester (získána roku 1944)
 • v roce 1946 britská společnost Baťa měla v zemi 190 prodejen, počátkem 50. let jich bylo 230
 • v letech 1946–1947 v obytné čtvrti přibylo 34 domků
 • v roce 1947 byla zřízena dopravní společnost Airlines Limited, Gattwick patřící do skupiny Baťových podniků
 • v roce 1948 měla společnost British Bata 3 200 zaměstnanců ve výrobě a prodejnách
 • v roce 1948 bylo v Tilbury zbudováno firemní učiliště (technical college)
 • v roce 1949 byly získány továrny Hampton Bros. Ltd., Dudley (výroba obuvi) a Derbyshire & Blackburn Ltd., Adlingotn poblíž Chorley (výroba textilu)
 • v roce 1950 pracovalo v Tilbury 2 900 zaměstnanců; Baťovy továrny vyvezly do ciziny 3 540 033 párů obuvi, což bylo 27 % exportu obuvi Velké Británie
 • v letech 1952–1967 přibyly v průmyslovém areálu další objekty: punčochárna (1952–1954), kotelna (1956), oddělení plastů (1958, 1966–1967), hasičská stanice (1958), sklad (1960-1961), výpočetní středisko (1967)
 • v letech 1953–1963 probíhala další etapa obytné výstavby – bylo vystavěno 52 domků
 • v roce 1955 byla před továrnou umístěna bronzová socha Tomáše Bati, kterou vytvořil sochař Joseph Hermon Cawthra; nedaleko odtud byl zbudován památník věnovaný 81 pracovníkům British Bata padlým ve druhé světové válce
 • kolem roku 1957 společnost British Bata zaměstnávala cca 5 000 osob, z toho 3 000 zaměstnanců pracovalo v továrním areálu v Tilbury: výroba obuvi, strojírna, punčochárna, výroba tkaniček do bot a krémů na boty, tiskárna, farma; v roce 1959 farma hospodařila na 109 ha zemědělské půdy s chovem krav, prasat a drůbeže a zásobovala potravinami firemní kuchyni, restauraci a obchod
 • počátkem 60. let pracovalo v Maryportu 500 zaměstnanců, v Leicesteru to bylo 75 pracovníků, v Dudley 61 osob a v Adlingtonu 215 osob
 • v roce 1958 britské firemní centrále The British Bata Shoe Co. Ltd., East Tilbury (Essex) podléhaly:
  • továrny
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., East Tilbury (Essex) – výroba obuvi
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Maryport (Cumberland) – výroba obuvi
   • J. Hardy Smith & Sons Ltd., Leicester – koželužna
   • Derbyshire & Blackburn Ltd., Adlington (Lancashire) – výroba textilu
   • Hampton Bros. Ltd., Dudley (Worcestershire) – výroba obuvi
  • obchodní společnosti
   • Bata Shoe Co. (Scotland) Ltd., Glasgow
   • Essex Commercial Enterprises Ltd., London
  • zámořské obchodní společnosti – pobočky
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Kingston, Jamaica, T. W. I.
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Port-of-Spain, Trinidad, T. W. I.
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Lagos, Nigeria, B. W. A
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Freetown, Sierra Leone, B. W. A
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Accra, Ghana
   • The British Bata Shoe Co. Ltd., Gibraltar
 • kolem roku 1960 British Bata provozovala síť prodejen v Západní Indii: Jamajka, Trinidad, Barbados, Grenada, Svatá Lucie, Antigua, Svatý Kryštof, Svatý Vincenc, Dominika, Montserrat, Britská Guyana; celkem bylo v Západní Indii 89 prodejních míst; další prodejny řídila British Bata v západní Africe: 25 v Nigérii, 14 v Ghaně, 6 v Sieře Leone
 • v roce 1964 k Baťovým podnikům patřila výrobna v obci Cumnock, Skotsko
 • v roce 1964 firma měla v zemi 300 prodejen, exportovala polovinu své roční výroby a byla největším exportérem obuvi ve Velké Británii
 • v polovině 60. let měla společnost British Bata 7 000 zaměstnanců, z toho 5 247 ve Velké Británii (3 000 v East Tilbury, 1 247 v síti prodejen, 1 000 v pobočných závodech) a 1 753 osob v dceřiných společnostech v Africe a Karibiku
 • po roce 1970 firma odprodávala vedlejší provozy; od roku 1980 firma prodávala obytné domy v East Tilbury; síť Baťových prodejen získala firma Sears
 • v 70. a 80. letech byly zbourány některé objekty: farma, škola, učiliště, koupaliště
 • od roku 1993 se v baťovské osadě v Tilbury uplatňovala hlediska památkové ochrany

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Anthony Cekota, Entrepreneur Extraordinary, Rome 1968
 • Jaroslav Pagáč, Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce, Praha 1926
 • Joanna Smith, East Tilbury, Thurrock, Essex, Historic Area Appraisal, Research Department Report Series 21/2007, English Heritage, 67 s. ISSN 1749-8775
 • Vladimír Karfík, Vzpomínky, Luhačovice 2012, ISBN 978-80-85948-80-6
 • Inocenc Krutil, Nevšední osudy Baťova exportéra, Luhačovice 2014, 214 s. ISBN 978-80-85948-83-7
 • Martin Marek, Bouřlivá léta: Baťovské podnikatelské aktivity v širší střední Evropě za druhé světové války, In: Slovanský přehled – Slovanské historické studie, roč. 100, 2014, č. 3, 629-687
 • Anne Sudrow, Der Schuh in Nationalsozialismus, Göttingen 2010, ISBN 978-3-8353-0793-3
 • Antonín Cekota, The Stormy Years, New Jersey 1985
 • The British Bata Shoe Co. Ltd. 1933-1958, You will be very welcome at East Tilbury to see 25 years of progress, A cordial invitation from British Bata, [East Tilbury, British Bata Shoe Co. Ltd., 1958], [32 s.]
 • Ivan Brož, Chlapi od Baťů, Praha 2002, ISBN 80-86328-04-X
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko