Švédsko

Do Švédska směřoval export Baťovy obuvi už ve dvacátých letech; k jeho posílení firma založila sesterskou společnost, ale síť vlastních firemních prodejen v této zemi nevytvořila.

  • v roce 1930 byla zřízena společnost Svenska Skodon Aktiebolaget Bata, Stockholm; prodej Baťovy obuvi v zemi probíhal prostřednictvím švédských velkoodběratelů, vlastní prodejny zde firma neměla; Baťův prodej roku 1929 činil 119 000 párů, v roce 1938 to bylo 127 000 párů; kolem roku 1945 měla baťovská společnost ve Švédsku adresu: Handelsaktiebolaget Baťa, Klarabergsgatan 40, Stockholm
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro území Švédska evidovány: Handelsaktiebolaget Bata (Sweden); Svenska Skodan Atiebolaget Bata (Sweden); Kotva A/B (Sweden)
  • v letech 1968–1971 firma Baťa vyráběla v továrně Oscaria v Örebro
  • 1968–1990 v zemi působila Baťova společnost

Zdroje:

  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960.
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Emil Langlet, Thomas Baťa – en skomakare erövrar världen, Stockholm 1937.
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Baťova továrna Oscaria v roce 1969
Baťova továrna Oscaria v roce 1969
Prodejce Baťovy obuvi, Stockholm 1927
Prodejce Baťovy obuvi, Stockholm 1927
Kniha o Tomáši Baťovi: Thomas Baťa – en skomakare erövrar världen
Kniha o Tomáši Baťovi: Thomas Baťa – en skomakare erövrar världen