Itálie

Na italském území začala firma Baťa podnikat nejprve zřizováním vlastních prodejen počátkem 30. let 20. století. K tomu pak přibyla výroba ve vlastní továrně na obuv, která působila jen dočasně (1941–1944). Po druhé světové válce se přítomnost firmy Baťa na italském trhu opírala o síť prodejen.

 • ve druhé polovině r. 1931 firma zřídila první prodejny na území Itálie – Fiume (Rijeka), Zara (Zadar), , v tomto roce zaměstnávala v zemi 12 pracovníků
 • v roce 1932 síť vlastních firemních prodejen obuvi – Bolzano, Messina, Fiume (Rijeka), Zara (Zadar), Abbazia (Opatija)
 • v roce 1933 byla zřízena obchodní společnost S. A. I. VECABA, Abbazia (Società Anonima Italiana per la vendita delle Calzature „Baťa“, Abbazia, dnes Opatija v Chorvatsku); společnost byla přetvořená r. 1942 na SAIFA (Società Anonima Immobiliare Fiumana, Abbazia)
 • do roku 1939 počet Baťových prodejen v Itálii stoupl na 20
 • 25. 5. 1939 byla založena společnost SICLA, Roma (Società Italiana Commerciale L´Ancora), pro velkoobchodní nákup a prodej různého zboží, sídlo společnosti bylo později přeneseno do Milána
 • 15. 7. 1940 byla založena společnost VECA, Fabbrica Calzature, Ferrara, která zřídila továrnu na výrobu obuvi a převzala ostatní aktivity od společnosti VECABA (SAIFA); generálním ředitelem firem VECA a VECABA (SAIFA) byl Mario Rocco
 • společnost VECA zaměstnávala v továrně i prodejnách: r. 1941 – 416 osob; r. 1943 – 683 osob; prodej obuvi stoupl z 376 000 párů (r. 1941) na 703 759 párů (r. 1943); koncem války firma Baťa ukončila výrobu v továrně
 • po válce podnikání na území Itálie spadalo do sféry Západní organizace Baťa
 • síť Baťových prodejen po válce řídila nová společnost Baťa, jejímž sídlem byla Padova
 • v r. 1992 firmě náležely v Itálii společnosti Compar, Padova a Product Development Centre, Padova

Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti

 • k baťovské maloobchodní síti v Itálii přibylo ve druhé polovině 20. století významné vývojové středisko v Padově s desítkami kreativních modelářů, kteří připravovali nové kolekce pro Baťovy prodejny; v Miláně měla firma významné vývojové a vzdělávací centrum

Zdroje:

 • Martin Marek, Čas na expanzi? Působení Baťova koncernu v severní Itálii za druhé světové války, In: Jihočeský sborník historický, České Budějovice 2012, s. 163-182. ISSN 0323-004X
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Prodejna, Reggio Emilia 1970

Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti

Kresba v novinách Traguardo Bata, 1970
Kresba v novinách Traguardo Bata, 1970
Nabídka obuvi, Traguardo Bata, 1972
Nabídka obuvi, Traguardo Bata, 1972

Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti

Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti

Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti