Itálie

Na italském území začala firma Baťa podnikat nejprve zřizováním vlastních prodejen počátkem 30. let 20. století. K tomu pak přibyla výroba ve vlastní továrně na obuv, která působila jen dočasně (1941–1944). Po druhé světové válce se přítomnost firmy Baťa na italském trhu opírala o síť prodejen.

 • ve druhé polovině r. 1931 firma zřídila první prodejny na území Itálie – Fiume (Rijeka), Zara (Zadar), , v tomto roce zaměstnávala v zemi 12 pracovníků
 • v roce 1932 síť vlastních firemních prodejen obuvi – Bolzano, Messina, Fiume (Rijeka), Zara (Zadar), Abbazia (Opatija); do roku 1939 počet Baťových prodejen v Itálii stoupl na 20
 • v roce 1931 založil Tomáš Baťa obchodní společnost Società Anonima Italiana per la vendita delle Calzature „Baťa“ (S. A. I. VECABA), Fiume; v roce 1938 byla přetvořena: VECA, Roma
 • 25. 5. 1939 byla založena společnost SICLA, Roma (Società Italiana Commerciale L´Ancora), pro velkoobchodní nákup a prodej různého zboží, sídlo společnosti bylo později přeneseno do Milána
 • ve 30. letech působila v zemi také společnost Società Anonima Immobiliare Fiummana (SAIFA), Abbazia
 • 15. 7. 1940 byla VECA Roma transformována: VECA, Fabbrica Calzature, Ferrara a zahájila výrobu v nové obuvnické továrně; v roce 1943 továrna zaměstnávala 618 pracovníků a vyrobilo se 530 000 párů kožené obuvi
 • koncem války firma Baťa ukončila výrobu v továrně
 • po válce podnikání na území Itálie spadalo do sféry Západní organizace Baťa
 • v roce 1948 společnost VECA převedla síť všech 24 Baťových prodejen v Itálii akciové společnosti Compar, Milán (bývalá SAIFA)
 • k baťovské maloobchodní síti v Itálii přibylo ve druhé polovině 20. století významné vývojové středisko v Padově s desítkami kreativních modelářů, kteří připravovali nové kolekce pro Baťovy prodejny; v Miláně měla firma významné vývojové a vzdělávací centrum
 • v r. 1992 firmě náležely v Itálii společnosti Compar, Padova a Product Development Centre, Padova
Obchodní korespondence, společnost Compar, 1972

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Martin Marek, Čas na expanzi? Působení Baťova koncernu v severní Itálii za druhé světové války, In: Jihočeský sborník historický, České Budějovice 2012, s. 163-182. ISSN 0323-004X
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Prodejna, Reggio Emilia 1970
Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti, 1970
Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti, 1970
Kresba v novinách Traguardo Bata, 1970
Kresba v novinách Traguardo Bata, 1970
Nabídka obuvi, Traguardo Bata, 1972
Nabídka obuvi, Traguardo Bata, 1972
Firemní noviny
Firemní noviny
Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti
Firemní noviny
Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti
Firemní noviny
Ukázka z italského měsíčníku Traguardo pro italské zaměstnance společnosti
Firemní noviny