Gibraltar

Na jaře 1932 byla zde otevřena první Baťova prodejna, která sloužila zákazníkům i v dalších desetiletích. Pozdější aktivity jsou spojeny se sesterskou společností Bata Gibraltar (roku 1992).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko