Finsko

Do Finska směřoval export Baťovy obuvi už koncem dvacátých let; k jeho posílení firma založila sesterskou společnost a také otevřela vlastní prodejnu, která však po nedlouhé době byla zrušena.

  • na přelomu dvacátých a třicátých let stoupal vývoz Baťovy obuvi do Finska: 14 000 párů (roku 1928) – 28 000 párů (roku 1931)
  • v roce 1931 byla zřízena společnost Bata Kenkä O/Y Sko A/B, Helsinki
  • na jaře 1931 byla otevřeny firemní prodejny, avšak koncem roku 1932 byl vlastní Baťův prodej ve Finsku zastaven
  • ve třicátých letech export Baťovy do země měl stoupající tendenci: 14 000 párů (roku 1935), 97 000 párů (roku 1938)

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960.
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko