Dánsko

V Dánsku otevřel Baťa vlastní prodejny již počátkem dvacátých let; k posílení obchodování byla tehdy založena také sesterská společnost. Firma Baťa byla v Dánsku přítomna i v dalších desetiletích.

  • v letech 1920-1921 firma Baťa v zemi zřídila vlastní prodejny, v průběhu dvou let jich bylo otevřeno dvanáct; po několika letech jejich provoz ustal
  • roku 1922 byla zřízena společnost Bata Skoog Laeder A. G., København, která vyvíjela činnost v meziválečném období
  • na přelomu dvacátých a třicátých let vývoz obuvi ze Zlína stoupal: 266 000 párů (roku 1928) – 486 000 párů (roku 1931); také v dalších letech v zemi pokračoval prodej Baťových bot
  • roku 1940 byla zřízena společnost Bata Handelsaktieselskab København
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro území Dánska evidovány: Bata Handelsaktieselskab (Denmark; formely „Bata Sko og Laeder Komp A.G.“); Ejendomsaktieselskabet Strand Gardens (Denmark); A/S Ekbatana (Denmark); Kotva A/S (Denmark); Ejendomsaktieselskabet Maltahus II (Denmark)

Zdroje:

  • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960.
  • Jaroslav Pagáč, Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce, Praha 1926
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Baťova prodejna, Arhus (1922-25)
Baťova prodejna, Arhus (1922-25)
Prodejce Baťovy obuvi, Kodaň 1927
Prodejce Baťovy obuvi, Kodaň 1927
Román P. Drachmana, 1923
Román P. Drachmana, 1923