Bulharsko

Na území Bulharska zřídila firma Baťa v roce 1940 sesterskou společnost pro obchodování s různým zbožím. Válečným připojením východní Makedonie na jaře 1941 se na území Bulharska ocitly některé firemní prodejny. K nim v roce 1943 přibyly další a kromě toho také výroba obuvi ve vlastní továrně. Podnikání skončilo po znárodnění v roce 1947.

 • zveřejnění v úředním věstníku (Državen vestnik) dne 19. listopadu 1940 ohlásilo zřízení společnosti Bulgarska Kotva a. d., Sofia zaměřená na dovoz a vývoz různého zboží
 • v dubnu 1941 s připojením části východní části Makedonie se na území válečného Bulharska dostaly také baťovské prodejny řízené dosud z jugoslávského Borova; kromě toho byly do konce roku 1942 otevřeny další tři prodejny na území původního Bulharska
 • s připojením východní Makedonie se na území Bulharska dostalo také zemědělské hospodářství Hamzalija patřící firmě Baťa
 • na přelomu let 1942/1943 společnost Bulgarska Kotva si pronajala malou továrnu v obci Ichtiman mezi Sofií a Plovdivem; výroba obuvi v továrně se rychle rozvíjela: 72 000 párů (rok 1943) – 207 000 párů (rok 1945), 213 000 párů (rok 1947)
 • v roce 1943 Bulgarska Kotva zaměstnávala 205 osob – 123 v továrně, 83 v prodejnách
 • v roce 1946 Bulgarska Kotva zaměstnávala 203 zaměstnanců: 16 osob centrála v Sofii, 180 osob továrna v Ichtimanu, 7 osob v prodejnách (Lom, Ruse, Stara Zagora, Pleven, Chaskovo, Loveč, Ichtiman)
 • v prosinci 1947 byl majetek firmy Baťa v Bulharsku znárodněn

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Martin Marek, Bouřlivá léta: Baťovské podnikatelské aktivity v širší střední Evropě za druhé světové války, In: Slovanský přehled – Slovanské historické studie, 3/2014, roč. 100, s. 629-687. ISSN 0037-6922
 • David Kolumber, Spory o Baťův odkaz, Ostrava 2016, ISBN 978-80-7418-252-5
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko