Bělorusko

Na území dnešního Běloruska zřizovala firma Baťa prodejny na území tehdejší polské Haliče. V roce 1932 byla v provozu prodejna Grodno, v roce 1938 vedle ní byla také prodejna Baranavičy.


Zdroje:

  • Jacek Pyka, Działalność firmy Baťa w Chełmku jako inwestora zahranicznego w warunkach społeczno-gospodarczych Polski v latách 1929-1939, Katovice 2012.
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko