Nový Zéland

Baťova organizace podnikala na Novém Zélandě kolem roku 1948, zdejší továrnu na boty postupně rozšiřovala.

  • kolem roku 1948 Baťova organizace měla na Novém Zélandu obuvnickou továrnu ve Wellingtonu; v 50. letech přibyla další továrna Wainuiomata
  • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností jsou pro území Nového Zélandu evidovány společnosti Bata Company (N.Z.) Ltd. (New Zealand); Combined Agencies Company Limited (New Zealand)
  • v roce 1974 byla zřízena další továrna – Nelson
  • v roce 1992 na Novém Zélandu působila společnost Bata New Zealand, Wellington

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Batapur Course Review, 1959
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
Baťova továrna Nový Zéland, 1959
Baťova továrna Nový Zéland, 1959
Továrna Wellington, 1969
Továrna Wellington, 1969