Vietnam

Baťovy boty se do Francouzské Indočíny dovážely v roce 1932 a ve stejném roce byly otevřeny první firemní prodejny. Vlastní výrobu gumové obuvi zahájila firma Baťa v roce 1940 a významně ji rozšířila po vybudování nové tovární budovy v Saigonu v roce 1950. V dalších letech výroba i prodej výrazně stoupaly, avšak v roce 1975 byla Baťova společnost znárodněna.

 • v roce 1932 vyvážela firma Baťa do Francouzské Indočíny 269 000 párů obuvi; téhož roku byla firma na tomto území registrována
 • podnikání na území Indočíny zajišťovala mateřská francouzská společnost Bata S. A. Strasbourg, dept. Indochine (1938) resp. Société Bata Strasbourg, annexe de Saigon (1948, 1953)
 • v roce 1932 byly otevřeny 4 prodejny: Saigon (2), Haiphong, Cholon
 • v roce 1939 měla firma ve Vietnamu 39 prodejních míst (Saigon 20, Hanoj 19)
 • v roce 1940 firma Baťa zahájila výrobu gumové obuvi v pronajaté budově
 • v letech 1949-1950 byla zbudována vlastní tovární budova v Saigonu a zahájena v ní výroba, v roce 1950 bylo vyrobeno 124 000 párů gumové obuvi
 • v následujících letech výroba gumové obuvi stoupala: 140 000 párů (roku 1951), 164 000 párů (roku 1952), 251 000 párů (roku 1953), 260 000 párů (roku 1954); přibyla také kožené obuvi: 800 párů (roku 1953), 11 000 párů (roku 1954)
 • v roce 1949 provozovala firma ve Vietnamu 6 prodejen (z toho 3 v Saigonu)
 • v roce 1951 provozovala firma ve Vietnamu 7 prodejen a v Kambodži jednu prodejnu (Francouzská Indočína celkem 8)
 • v roce 1954 po rozdělení Vietnamu zůstaly v Severním Vietnamu 3 prodejny (2 Hanoj, 1 Haiphong), v Jižním Vietnamu to byly 4 prodejny
Počet zaměstnanců firmy Baťa ve Vietnamu
Výroba v továrně v Saigonu (v párech obuvi)
Počet prodejen a počet agentů
 • v roce 1975 po sjednocení Vietnamu byla společnost znárodněna
 • v roce 1992 se firma Baťa vrátila na vietnamský trh formou své spolupráce (Baťa Malajsie) se Saigon Shoe Factory

Zdroje:

 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Archives Departementales de La Moselle, Saint-Avold, France
 • Podnikový archiv Bata, Batanagar, India
Prodejna v Saigonu, rok 1933
Prodejna v Saigonu, rok 1933
Pohyblivá prodejní souprava, Saigon 1936
Pohyblivá prodejní souprava, Saigon 1936
Baťova prodejna ve Vietnamu, 1965
Baťova prodejna ve Vietnamu, 1965
Ukázka strojního vybavení, Cholon 1959
Ukázka strojního vybavení, Cholon 1959