Turecko

Prodejna firmy Baťa se zde objevila v důsledku územních změn – spolu s připojením provincie Hatay; ta byla do roku 1938 součástí francouzského mandátního území Sýrie, roku 1939 byla připojena do tureckého státu a v této provincii byla Baťova prodejna v městě Alexandretta (dnes İskenderun)

  • export Baťových bot do Turecka kolísal: 35 000 párů (roku 1928), 5 000 párů (roku 1933), 41 000 párů (roku 1937)

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko