Palestina

Podnikání firmy Baťa na tomto území sledujeme od roku 1932, kdy bylo otevřeno několik prodejen. Sloužily zákazníkům ještě v roce 1939.

  • v roce 1932 firma Baťa otevřela 3 prodejny – Nabulus, Ramalláh, Tulkarm; v roce 1939 sloužily zákazníkům prodejny v Nabulusu a Ramalláhu

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko