Malajsie

Podnikání firmy Baťa zde zaznamenáváme v roce 1930, kdy zde byla v provozu prodejna obuvi v Penangu. O několik let později přibyla také obuvnická továrna. Podnikání pokračovalo i v dalších desetiletích a firma Baťa zde podniká i dnes.

 • na trh meziválečných Straits Settlements (Singapur a Malajsko) postupně vzrůstal export Baťovy obuvi: 2 000 párů obuvi (roku 1928), 23 000 párů (roku 1931), 194 000 párů (roku 1935), 585 000 párů (roku 1937)
 • v roce 1930 byly na území Straits Settlements v provozu Baťovy prodejny obuvi (Singapur, Penang); v roce 1931 zde firma Baťa zaměstnávala 12 pracovníků
 • v roce 1931 přibyla prodejna Malacca a v roce 1932 ještě několik dalších prodejen (Kuala Lumpur, Ipoh, Penang)
 • v roce 1934 byla zakoupena gumovníková plantáž v Kulai
 • v roce 1938 na území Straits Settlements bylo v provozu 25 prodejen, a v roce 1939 bylo evidováno 164 prodejních míst
 • v roce 1936 začalo budování továrny v Klangu a v červnu 1937 v ní byla zahájena výroba gumové obuvi; v roce 1941 bylo v Klangu zaměstnáno 539 pracovníků (313 mužů, 226 žen)
 • po skončení války podnikání pokračovalo – v prosinci 1946 byla obnovena výroba gumové obuvi
 • 1962 – v soupisu historicky existujících baťovských společností je pro Malajsii evidována společnost Bata Shoe Company (Malaya) Limited
 • v roce 1978 působila v Malajsii sesterská společnost Bata (Malaysia) Berhad
 • v roce 1979 se stavěla nová továrna Seremban
 • v roce 1992 v Malajsii působily baťovské podniky:
  • Bata Berhad, Klang
  • Branch Factory, Seremban
  • Branch Factory, Kapar

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Podnikový archiv Bata, Batanagar, India