Jemen

V roce 1932 firma Baťa měla v Adenu 2 prodejny, a stejný počet jich zde byl v roce 1939.


Zdroje:

  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko