Indonésie

Podnikání Tomáše Baťa na území dnešní Indonésie zaznamenáváme v roce 1930, kdy v zemi působily první prodejny. O rok později přibyla sesterská společnost a po několika letech také obuvnická továrna. Podnikání pokračovalo i v dalších desetiletích a v roce 1995 se rozšířilo o novou moderní továrnu. Firma Baťa podniká v zemi i dnes.

 • v roce 1926 měla firma Baťa pro zásobování meziválečné Holandské Indie skladiště a její export do země postupně stoupal: 5 000 párů (roku 1928), 390 000 párů (roku 1932), 242 000 párů (roku 1936), 657 000 párů (roku 1937)
 • v roce 1930 firma prodávala své boty ve vlastních prodejnách ve městech Batavia, Surabaya, Belang, Semerang, koncem toho roku byla otevřena pátá prodejna – Pandong
 • dne 15. října 1931 byla registrována společnost N. V. I. Schoenhandel Mij Bata; v tomto roce firma v zemi zaměstnávala ve svých prodejnách a správkárnách 33 pracovníků
 • v roce 1932 se výrazně rozšířila prodejní síť o 31 nových prodejen
 • v roce 1938 firma měla v zemi 70 vlastních prodejen, v roce 1939 evidovala 269 prodejních míst
 • v letech 1935–1937 začínala výroba kožené obuvi ve vlastní výrobně firmy Baťa (v roce 1936 bylo vyrobeno 27 600 párů obuvi)
 • v roce 1938 firma měla v zemi 70 vlastních prodeje, v roce 1939 evidovala 269 prodejních míst
 • v letech 1935–1937 začínala výroba kožené obuvi ve vlastní výrobně firmy Baťa
 • v srpnu–září 1938 začalo budování novostavby továrny na koženou a gumovou obuv v místě Kalibata poblíž Batavie, výroba byla zahájena 22. listopadu 1939; v roce 1941 továrna v Kalibatě vyrobila 2 100 000 párů gumové obuvi a 406 000 párů kožené obuvi
 • v srpnu 1945 byla vyhlášena samostatnost Indonésie a v novém státě byla firma nově registrována 11. října 1945; výroba v továrně v Kalibatě byla obnovena v květnu 1946
 • v důsledku válečných událostí poklesl počet prodejen, v roce 1947 firma provozovala 5 prodejen a 15 prodejních míst
 • v padesátých letech se rozšiřovala prodejní síť
Síť prodejen – Indonésie, 50. léta
ROK POČET PRODEJEN POČET ZAMĚSTNANCŮ
1951 31 250
1953 37 290
1955 42 286
1956 49 223
 • v roce 1955 výroba továrny v Kalibatě dosáhla výše 1 200 000 párů kožené obuvi (15 % celkové výroby v Indonésii), a 3 280 000 párů gumové obuvi (25 % celkové výroby v Indonésii); počet zaměstnanců v továrně stoupl z 1514 osob v roce 1951 na 2016 v roce 1956
 • v roce 1959 byla otevřena nová továrna v Medanu
 • v letech 1965–1967 v důsledku politických změn bylo podnikání firmy v zemi dočasně omezeno (znárodnění); v roce 1978 k podnikání společnosti náležela výroba, prodej a export obuvi
 • v roce 1992 v Indonésii působily baťovské společnosti:
  • Bata Sepatu, Jakarta
  • Branch Office, Surabaya
  • Bata Sepatu, Medan
 • v červnu 1994 začala výstavba nové moderní továrny v městě Purwakarta, 75 kilometrů jihovýchodně od Jakarty; výroba byla zahájena v lednu 1995, zaměstnání zde našlo 500 pracovníků

Zdroje:

 • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
 • Bata, The Bata Shoe Organisation, 1978
 • Bohumil Lehár, Dějiny Baťova koncernu, Praha 1960
 • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
 • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
 • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
 • Podnikový archiv Bata, Batanagar, India
Továrna Purwakarta, r. 2013
Továrna Purwakarta, r. 2013
Továrna Kalibata (asi kolem r. 1970)
Továrna Kalibata (asi kolem r. 1970)