Filipíny

K podnikání firmy Baťa na Filipínách patřily koncem třicátých let nejprve prodejny, k nimž brzy přibyla také továrna. Za druhé světové války však zde působení firmy ustalo.

  • v roce 1938 firma Baťa měla v zemi 2 prodejny (obě v Manile), jejich provoz byl řízen ze Singapuru (společnost Bata Shoe Co. Ltd Singapore, department Filipíny); v roce 1939 evidovala 22 prodejních míst
  • v letech 1940-1941 byla v zemi zřízena továrna na obuv a působila pod firemním názvem Gerbec-Hrdina Co. Limited (Ludvík Gerbec a Jaroslav Hrdina byli zaměstnanci firmy Baťa, jejich jménem byla filipínská společnost pojmenována pro odlišení od mateřské společnosti Baťa, Zlín ležící na území rozděleného a okupovaného Československa); v průběhu válečných let výroba v továrně na Filipínách zřejmě ustala

Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Jaroslav Pospíšil – Hana Pospíšilová, Rub a líc baťovských sporů, Zlín 2012, ISBN 978-80-7473-037-5
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko
Prodejna v Manile, 1942 (časopis Life)
Prodejna v Manile, 1942 (časopis Life)