Čína

Podnikání firmy Baťa na území Číny se rozvíjelo působením vlastní sítě prodejen od roku 1933 a trvalo do druhé světové války.

  • v meziválečné době vyvážela firma Baťa svou obuv na území tehdejší Čínské republiky, do dočasně odtrženého území Mandžuska a do britské kolonie Hongkong; export firmy Baťa pozvolna stoupal
Export firmy Baťa: Čína, Mandžusko, Hongkong
ROK ČÍNA MANDŽUSKO HONGKONG
1928 61 000
1932 115 000 1 000
1934 78 000 6 000 26 000
1936 56 000 17 000 96 000
  • v roce 1932 firma Baťa měla sklad svého zboží v Šanghaji
  • v roce 1933 byly otevřeny firemní prodejny v Šanghaji a Hongkongu; o rok později byla otevřena prodejna v mandžuském Charbinu
  • v roce 1938 firma Baťa v zemi řídila prodejny skrze svou společnost Bata Shoe Co. Ltd. Singapore a to ve třech čínských teritoriích: departement Hongkong (8 prodejen), departement Šanghaj (14 prodejen), departement Mandžusko (3 prodejny)
  • v důsledku válečných událostí následujících let působení firmy Baťa v zemi skončilo

Zdroje:

  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko