Svatý Vincenc

V roce 1932 vyvezla firma Baťa na ostrov 300 párů obuvi, po třech letech útlumu byl v roce 1936 vývoz obnoven (4 000 párů) a Baťovy boty pevně zakotvily na zdejším trhu. V roce 1937 byla v provozu 1 prodejna Baťa, a stejný počet to byl i v roce 1947. V dalších letech firemní podnikání na ostrově Svatý Vincenc pokračovalo (1992 – Bata St. Vincent, Kingstown).


Zdroje:

  • Z. Pokluda – J. Herman – M. Balaban, Baťa na všech kontinentech, Zlín 2020, ISBN 978-80-7454-928-1
  • Thomas J. Bata, Remmembered, Zlín 2016, ISBN 978-80-7473-398-7
  • Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Zlín, Česko